Správce

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., se sídlem Lesní 2080/6a, 500 08 Nový Hradec Králové, IČ: 45537135. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657 (dále jen jako „Správce")

Kontaktní údaje správce

Email: info@fifty-50.cz  
Poštovní adresa: Lesní 2080/6a, 500 08 Nový Hradec Králové

Zpracovávané osobní údaje

Na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písmene a) GDPR zpracováváme následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Sdělení předávané formou zprávy ve formuláři pro přihlášení na kurz (sekce Vzdělávání)

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím formuláře přihlášení na kurz a formuláře pro uchazeče o práci u správce v sekci Kariéra na webové stránce. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři přihlášení na kurzy

Vámi poskytnuté osobní údaje z formuláře jsou zpracovány za účelem poskytnutí služby kurzu společností FiftyFifty kreativní agentura, IČO: 45537135, se sídlem Lesní 2080/6a, 500 08 Nový Hradec Králové (správcem). Vaše údaje se archivují po dobu pěti let ode dne odeslání formuláře. Po této době dochází k jejich smazání. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Údaje předávané formou zprávy ve formuláři

Ostatní zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.   
Aktuálně může správce využít zpracovatele:

ZpracovatelÚčelPodmínky
Google Ireland LimitedPro získávání agregované přehledu o návštěvnosti a původu návštevníků webu skrze nástroj Google Analytics. Informace shromážděné tímto způsobem neidentifikují žádného jednotlivého návštěvníka.Zásady ochrany soukromí

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely poskytování služeb. Odvolání lze provést e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů správce e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete e-mailem, či písemně na kontaktní adrese.

FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.  
Lesní 2080/6a  
500 08 Nový Hradec Králové  
Tel.: +420 734 132 602, +420 606 627 876  
gdpr@fifty-50.cz  
www.fifty-50.cz